Uniter Chemie GmbH


                      STRONA STARTOWA          LITERATURA          PRODUKTY          REFERENCJE          KONTAKT          IMPRESUM


  

IMPRESUM

 

Uniter Chemie GmbH

 

Ostring 16
D-44787 Bochum

Telefon:          +49 (0) 234-18487
Telefaks:          +49 (0) 234-67175

 

Dyrektor:                          Mag. Robert B. Czerwionke

Siedziba:                           Bochum

                                        HRG 4655 - Amtsgericht Bochum
Numer USt.-ID.:               DE 157 283 102

 

 

Redakcja                     J. Pankiewicz  

e-Mail:                        service@uniter.com

 

 

 

Informacje prawne

Firma Uniter Chemie GmbH udostępnia Państwu w ramach swojej witryny internetowej wszelkiego typu informacje, których celem jest możliwie pełna i kompleksowa prezentacja swojej działalności.  Jednocześnie firma nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone treści, ponieważ mimo podjętych starań nie ma gwarancji, że informacje są prawidłowe, pełne i aktualne. Brak także gwarancji co do dostępności i działania stron. Treści zawartych na tej stronie nie należy zatem traktować jako wiążących prawnie jak również nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu pośrednich bądź bezpośrednich szkód.

Jednocześnie Firma Uniter Chemie GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania bez uprzedzenia wszelkiego typu zmian i uzupełnień treści dostępnych w ramach naszej prezentacji internetowej.


 

Linki

 

Firma Uniter Chemie GmbH nie bierze w jakiejkolwiek formie odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych, tzn. odsyłaczy do treści internetowych osób trzecich, za których treść odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy. Otwieranie i przeszukiwanie adresów linków zewnętrznych odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkowników i z uwzględnieniem dotyczących tych stron zasad korzystania jak również właściwych dla nich uregulowań prawnych.

 

 

  

Prawa autorskie

 

Zawartość witryny internetowej www. uniter.com podlega ochronie w oparciu o przepisy prawa autorskiego. Firma Uniter Chemie GmbH wyraża zgodę na pobieranie, wyświetlanie oraz drukowanie przez użytkowników zawartych w serwisie materiałów i informacji wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Nie wolno natomiast zmieniać i rozprowadzać oraz przekazywać czy przesyłać zawartości niniejszych stron internetowych zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej osobom trzecim bez otrzymania każdorazowo zgody z naszej strony. 

 

Dane osobowe

Odwiedzanie i przeszukiwanie naszej internetowej prezentacji nie pociąga za sobą ukrytego rejestrowania i zapisywania w jakiejkolwiek formie danych identyfikujących użytkowników.

Dane dotyczące osób chcących nawiązać  z nami kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego względnie telefonu są przetwarzane z zachowaniem i 

poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.  Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

 

 

 


Uniter Chemie GmbH  *  Postfach 102531  *  D-44725 Bochum  *  Telefon: +49 (0) 234 - 18487  *  Fax: +49 (0) 234-67175  *  eMail: info@uniter.com