Uniter Chemie GmbH


                      STRONA STARTOWA          LITERATURA          PRODUKTY          REFERENCJE          KONTAKT          IMPRESUM


    

LITERATURA

 

Proces oczyszczania ścieków: Przegląd procesów oczyszczania ścieków w ramach oczyszczenia fasad. (Objętość: 308 kB)

Proces rozładu biologicznego : W ramach chemicznego oczyszczania fasad jest konieczne podjęcie działań z celem ochrony 

środowiska i człowieka. Ten artykuł powinien pomóc Państwu w ocenie prepratów usuwających zanieczyszczenia. (Objętość: 184 kB)

Wegetacja glonowa: Mikrobiologiczne zanieczyszczenia na mineralnych podłożach (w pierwszym rzędzie glony i pleśn) 

 mają na wiekszość materiałów budowlanych bardzo szkodliwe i dlugotrwałe skutki. Ich usunięcie jest konieczne. (Objętość: 480 kB)

Sole: Szkody budownicze spowodowane przez sole mają dla każdego zabudowania bardzo poważne skutki. Resaturacja takich szkód 

należy się w ręce fachowców. Z przyjęmnością poinformujemy Państwo w ramach naszych możliwości i zkierujemy do kompetentnych 

fachowców, którzy szkody fachowo usuną. (Objętość: 316 kB)

Oczyszczanie fasad: Porównawczy zestaw technologii oczyszczania dla fachowców. Wybór między mechanicznym i chemicznym 

sposobem oczyszczania wynika z stanu podłoża i fug oraz z rodzaju i stopnia zanieczyszczenia. W tego rodazju przypadkach jest w pierwszym

rzędzie stan zniszczenia powierzchni do uwzględnienia. (Objętość: 124 kB)

 

 

 


Uniter Chemie GmbH  *  Postfach 102531  *  D-44725 Bochum  *  Telefon: +49 (0) 234 - 18487  *  Fax: +49 (0) 234-67175  *  eMail: info@uniter.com